Ophthalmology
 - Medisa
51-B Model Gözlük Kutusu
 - Medisa
78-MT Model Gözlük Çerçevesi
 - Medisa
93-AB Model Skiyaskopi Cetveli
 - Medisa
93-AF Model Şaşılık Prizması