Denatürasyon ve Hibridizasyon Cihazları
ThermoBrite - Medisa
Leica BioSystems - ThermoBrite
ThermoBrite Elite - Medisa
Leica BioSystems - ThermoBrite Elite