Metafaz Arttırıcı Solusyon

PBS’de yüksek refine edilmiş kolçisin/vinblastin sülfat solusyonu. Kromozomal çalışmalarda metafaz hücre oranını arttırmada etkili, kemik iliği ve zorlu tümör dokularda kolçisinden daha etkili olacak şekilde tasarlanmıştır.
 
  • Sipariş Kodu: GGS-JL008