Pre Hipotonik Solusyon

Kan veya kemik iliğinde hipotonik aşama öncesi kullanılır. Hipotonik aşamada kromozomların kümelenme eğilimini engeller. Harvest prosedüründeki bu kümelenme eğilimi genellikle kullanışlı metafazların kaybına neden olur. FISH çalışmaları gibi iyi yayılım gerektiren prosedürlerde bu problemi elemine eder.
  • Sipariş Kodu: GGS-JL007